Back to Top

Solfej ve Nota Bilgisi Dersleri

Solfej Eğitimi ve Nota öğrenimi ve nota okuması hızlanan öğrencilerin enstrümanın öğrenim süreci daha hızlı ilerler.

solfej dersleri

Solfej Eğitimi

Keman dersleri dışında bütün öğrencilerle solfej dersleri yapılmaktadır. Solfej dersleri keman öğrencilerine ücretsizdir.

Müziğin alfabesi notalardır:

Nota: Seslerin yüksekliklerini (incelik/kalınlık) ve sürelerini göstermeye yarayan işaretlerdir.

Müziğin alfabesini, yani notaları öğrenmek için çeşitli çalışmalar yapmak gerekir:

Solfej: Notaları adlarıyla, sesleriyle ve süreleriyle okumaya denir.

Bona: Notaları sadece adları ve süreleriyle okumaya denir.

Müziği tek başına notalar oluşturmaz. Müzik eserleri, notaların zamansal organizasyonu ile anlam kazanır:

Ritim: En geniş anlamında, müziğin zaman içinde akışına denir.

Solfej çalışmaları notaların seslerini öğrenmemizi, bona çalışmaları notaların ritmik değerlerini öğrenmemizi sağlar.

Birçok müzikal gelenekte birden fazla değişik sesi aynı anda duyarız.

Özellikle klasik batı müziğinde en az üç farklı sesten oluşan akorların oluşumu ve bu akorların yürüyüşleri (progression) armoniyi oluşturur.

Bu metotta temel armoni bilgilerini belli bir seviyeye kadar işleyeceğiz.

Solfej Derslerinin İçeriği

 • Nota öğrenimi ve nota okuması hızlanan öğrencilerin enstrümanın öğrenim süreci daha hızlı ilerler

 • Müziğin alfabesi olan notaları sorunsuzca okumak ve yazmak, tanımak, seslendirmek.

 • Müzikte “zaman” unsurunu iyi kullanabilmek, ritm duygusunu geliştirmek,

 • Deşifre (notası verilen bir müzik parçasını ilk bakışta seslendirebilme) ve dikte (duyulan müzik parçasını notaya dökebilme) becerisi kazanmak ve bunu geliştirmek,

 • Enstrüman derslerinin ders dışında yapılması gereken teknik çalışmaları kolaylaştırmak amaçlı egzersizler yapmak ve farklı bir enstrüman çalışmasına başlamak istenildiğinde, tercih edilen yeni enstrümana sağlam bir altyapı hazırlamak,

 • Müzik bilgilerinin kalıcı olmasını sağlamak.

Solfej Dersleri Hakkında

 • Solfej Dersleri Hakkında

 • Dersler öğrenci ya da öğretmenin evinde yapılmaktadır.

 • Dersler birebir yapılmaktadır.

 • Solfej dersleri kişiye özel olarak verilir.

 • Ders günleri ve saatleri öğrencinin kendi isteğine göre belirlenir.

 • Ders süresi 60 dakikadır.

  Hemen Arayın